Om

Tema konst & hantverk
Bergagalleriet är ett konstgalleri som finns på Berga omvårdnadsboende.
Galleriets syfte är att visa kvalitativa och intressanta utställningar för allmänheten och de boende på Berga omsorgsboende. Bergagalleriets konstförening arrangerar utställningar med professionellt verksamma konstnärer. En gång per år har vi sommarsalong där vi visar upp det som skapas i huset av boende och personal.

Vi samarbetar med konstnärer, hantverkare, föredragshållare, närstående och medarbetare för att skapa ett mervärde för dem som väljer att bo på Berga. Verksamheten innefattar dels heldygnsomsorg för äldre, men även Bergagalleriet som är öppet för allmänheten.

Varmt välkomna!

BERGAGALLERIET

Björnstigen 137,
Bergshamra
17072 Solna

Curator/Temacoach
Kristina Stark
telefon: 072 252 06 27

bergagalleriet@gmail.com